دکتر رضا عرفانیان، متولد سال 1350 در مشهد، پس از اتمام تحصیلات دوره دبیرستان خود، در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد. وی پس از اخذ مدرک دکترای عمومی در سال 1375، موفق شد تا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رشته تخصصی چشم پزشکی پذیرفته شود و در سال 1382 از این دانشگاه فارغ التحصیل شود. در همین سال، وی با عنوان چشم پزشک دوران طرح خدمت پزشکی خود را در استان سیستان و بلوچستان گذراند و به این ترتیب فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد.
دکتر عرفانیان (چشم پزشک) با ادامه تحصیلات خود توانست تا در سال 1389 موفق به کسب مدرک فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران شود.
دکتر رضا عرفانیان سلیم در سال 1390 به کادر پزشکی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست و فعالیت خود را در زمینه حرفه ای ادامه داد.
اکنون دکتر عرفانیان خدمات خود را در زمینه جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی آب مروارید (کاتاراکت) به بیماران ارائه می دهد.

دکتر رضا عرفانیان

مقالات دکتر رضا عرفانیان سلیم

 1. Bagheri A, Tavakoli M, Najmi H, Salim RE, Yazdani S. Comparison between eyelid indices of ptotic eye and normal fellow eye in patients with unilateral congenital ptosis. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2016; 69(1): e5-e9.
 2. Salim RE, Mohammadi S. Results of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy; necessity of teamwork and patient selection. Medical hypothesis, discovery and innovation in ophthalmology 2015; 4(3): 114.
 3. Bagheri A, Najmi H, Salim RE, Yazdani S. Tear condition following unilateral ptosis surgery. Orbit 2015; 34(2): 66-71.
 4. Bagheri A, Rafati N, Salim RE, Yazdani S. Free-floating pyogenic granuloma of the lacrimal sac. Orbit 2014; 33(2): 156-8.
 5. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Ahmadieh H, Nourinia R, Safarian O, Yazdani S. GLOBE PERFORATION DURING STRABISMUS SURGERY IN AN ANIMAL MODEL REPLY. JOURNAL OF AAPOS 2012; 16(2): 218-.
 6. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Salour H, Yazdani S. Globe fixation with homologous temporalis fascia transplant for treatment of restrictive esotropia strabismus: An interventional case report and review of the literature. Binocular vision & strabology quarterly, Simms-Romano’s 2011; 26(4): 236-42.
 7. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Ahmadieh H, Nourinia R, Safarian O, Yazdani S. Globe perforation during strabismus surgery in an animal model: Treatment versus observation. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2011; 15(2): 144-7.
 8. Aletaha M, Salim RE, Bagheri A, Salour H, Abrishami M. Bilateral orbital cavernous hemangiomas. Journal of ophthalmic & vision research 2010; 5(1): 65.
 9. RAFIEI A, Pipelzadeh MH, JAHANSHAHI A, ERFANIAN SM. COMPARING THE EFFECTIVENESS OF ALBENDAZOLE AND COMBINATION OF ALBENDAZOLE AND PRAZIQUANTEL IN EXPERI-MENTAL HYDATIDOSIS. 2009.
 1. معرفی یک مورد ضایعات پلکی در زمینه توبروزاسکلروز – مجله چشم پزشکی بینا – سال شانزدهم – شماره 3 – بهار 1390
 2. اثر کلونیدین خوراکی در پیشگیری از افزایش فشار چشم پس از جراحی کاتاراکت – مجله پزشکی بینا – تابستان 1382
 3. تثبیت موقعیت کره چشم با استفاده ازفاسیای تمپورالیس در یک بیمار مبتلا به سندرم چسبندگی اربیت – مجله چشم پزشکی بینا – زمستان1388
 4. محمدرضا ر، شهرام بب، رضا عس. اثر كلونیدین خوراكی در پیشگیری از افزایش فشار چشم بعد از جراحی آب مروارید تحت بی هوشی عمومی.
 5. عباس ب، هادی ن، حسین س، مریم آط، مهدی ت، رضا عس. تغییرات اشک بعد از عمل جراحی افتادگی پلکی یک طرفه.
 6. عباس ب، رضا عس، محمد ا، حسین سس، مریم آط، سیدعلی م. تثبیت موقعیت كره چشم با استفاده از فاسیای تمپورالیس در یك بیمار مبتلا به سندرم چسبندگی اربیت.
 7. عباس ب، رضا عس، حمید ا، رامین نن، امید ص، سعید ك. بررسی نقش كرایوپكسی و لیزر درمانی در سوراخ شدگی اسكلرا حین جراحی استرابیسم در یك مدل حیوانی.
 8. عباس ب، رضا عس، آزاده ك، نسیم ع. معرفی یک مورد ضایعات پلکی در زمینه توبروز اسکلروز.
تماس با دکتر عرفانیان