افتادگی پلک در کودکان

افتادگی پلک در کودکان علت افتادگی پلک در کودکان چیست ؟ در حقیقت افتادگی پلک فوقانی با نام پتوز نیز شناخته شده است  . پتوز ممکن است در دو حالت  خفیف  و یا شدید باشد ، در صورتی  که پتوز شدید رخ دهد،  ممکن است حتی تمام مردمک چشم  را نیز بپوشاند .  اگر پتوز […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر عرفانیان