درمان گل مژه

درمان گل مژه گل مژه Hordeolum(Stye) یکی از شایعترین بیماری‌های پلکی است و در واقع عفونت حاد غده های ترشح کننده چربی لبه پلک می باشد. این ترشحات چربی برای سلامت چشم و اشک ضروری است ولی اگر این ترشحات چربی زیاد و غلیظ باشد و از داخل این غدد بسیار ریز که لبه پلک […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر عرفانیان