جراحی انسداد مجرای اشک

جراحی انسداد مجرای اشک اشک آمدن بیش از حد از چشم می تواند به دلیل تخلیه ضعیف اشک و یا تولید بیش از حد اشک باشد. اشک ها در مجاری اشک تولید می شوند و نقش مهمی را در مرطوب نگه داشتن چشم و حفظ سلامت چشم ها بر عهده دارند. تولید بیش از حد […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر عرفانیان