جراحی DCR چشم

جراحی داکریوسیستوراینوستومی اشک ریزش یکی از مشکلاتی است که در بزرگسالان و کودکان مشاهده می شود. یکی از علت های اشک ریزش، انسداد مجاری اشکی است.  معمولاً درمان انسداد مجاری اشکی در بزرگسالان از طریق جراحی صورت می گیرد. درمان انسداد اشکی به روش جراحی در بزرگسالان جراحی داکریوسیستوراینوستومی یا جراحی DCR چشم نامیده می […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر عرفانیان